Val av donatorer - SellmerDiers
0
Your basket 0 items | 0,00

Spermabanken garanterar att givare som levererar sperma till banken väljs ut och screenas i enlighet med gällande kvalitets- och säkerhetsnormer som fastställs i EU-direktiv om mänskliga vävnader och celler, och som genomförs i den danska vävnadslagen.

Avsikten är att utesluta kandidater med bakterie, infektionssjukdomar, genetiska sjukdomar, etc, som kan innebära en risk för sjukdom för kunden eller ett eventuellt donatorbarn.

Donatorkandidater genomgår en omfattande godkännandeprocess enligt gällande regler, rekommendationer från den danska Sundhedsstyrelsen och klinikens interna normer var urvalselementen innefattar bl.a.:

– Donatorns ålder
– Bedömning av riskbeteende
– Donator intervjuer
– Fylla i frågeformulär
– Granskning av journaler för att identifiera donatorkandidaten och hans familjs sjukdomshistoria
– Fysisk läkarundersökning
– Utvärdering av en specialist i humangenetik

Screening för DNA-fragmentering
SellmerDiers Spermabank undersöka alla kandidater till kliniken för DNA-fragmentering. Om DNA-fragmentering är för hög, kommer det att ha stor inverkan på givarens fertilitet. Om DNA-fragmentering är över 15%, har givaren svårt att göra en graviditet, trots bra spermier, och graviditeter som lyckas, slutar ofta i abort. Alla kandidater med DNA-fragmentering över 15% sorteras bort.

Sperma, blod och urinprovuttag för testning av spermakvalitet, och för att testa för ett brett spektrum av infektionssjukdomar och genetiska sjukdomar:

– HIV
– Hepatit B och C
– Chlamydia
– Gonorré
– Syfilis
– Kromosomanalys
– Cystisk fibros
– SDI-test
– CMV
– Blodgrupp

Dessutom testas och undersöks givare regelbundet för infektionssjukdomar i hela givarperioden.

I can't save the world on my own, but I can help in this situation, and I am very proud of that. Quote by Wallace
  Help

TOP
Search donors name... Quit search