Donator kategorier - SellmerDiers
0
Your basket 0 items | 0,00

På ellmerDiers Spermabank har du möjlighet att välja den typ givare som passar dig bäst – både anonym och inte anonym.

Välj mellan tre givarkategorier:

– Donor utan ID-release (ingen profil)

– ID-Release, donors decision in 18 years (med profil)

– Donor med ID-release (med profil)

Donatorn utan ID-release (ingen profil)
Här får du grundläggande information om givaren:

– Ögonfärg
– Hårfärg
– Höjd
– Vikt
– Blodgrupp
– Anställning.

När du väljer en donator utan ID-release, kommer det aldrig att bli möjligt att få information om givarens identitet.

ID-Release, donors decision in 18 years, med profil
Här får du en donatorprofil som består av 8-15 sidor av personlig information om donatorn, förutom grundläggande information. Informationen gäller bl.a.:

– Donatorns bakgrund
– Utbildning
– Familjeförhållanden
– Intressen, hobbies
– Personlighet
– Detaljerad information om utseende, ansiktsdrag och kroppsbyggnad
– Personalbedömning , bilder av givaren från sin barndom
– En handskriven hälsning etc.

När du väljer en donator med möjlighet till efterföljande ID-release, har givaren möjlighet att vänta med att avgöra om han vill att hans identitet ska ut, förrän en donatorbarn efter att de fyllt 18 tar kontakt till kliniken och vill ha kontakt med givaren.

Donator med ID-release, med profil
Här får du en donator profil som består av 8-15 sidor av personlig information om donatorn förutom grundläggande information. Informationen gäller bland andra:

– Donatorns bakgrund
– Utbildning
– Familjeförhållanden
– Intressen, hobbies
– Personlighet
– Detaljerad information om utseende, ansiktsdrag och kroppsbyggnad
– Personalbedömning , bilder av givaren från sin barndom
– En handskriven hälsning etc.

När du väljer en öppen donator, så vill kliniken kan hjälpa till med att upprätta kontakt mellan barnen och givaren. Men bara när barnet fyller 18, och bara efter barnets önskan. Detta kan göras genom att kliniken kan ge givarens identitet i form av namn, födelsedatum och senast kända adress. Då kan barnet ta kontakt.

I hope that your future child will bring you joy and happiness Quote by Banks
  Help

TOP
Search donors name... Quit search