Antal av donatorbarn - SellmerDiers
0
Your basket 0 items | 0,00

SellmerDiers Spermabank är det enda företaget i världen som har ett worldwide-gräns för antalet av barn, för en donator.

De öppna donatorer kommer att kunna ta den förpliktelsen det är att vara öppen donator i framtiden.

Danska regler
Den danska lagen innehåller bestämmelser som innebär att spermier från samma donator i Danmark, maximalt kan användas för att skapa 12 donatorbarn, geografiskt utspridda i landet.

Emellertid kommer det att kunna skapas mer än 12 barn, om donatorsperma används för artificiell insemination för flera syskon från samma donator, om kunden redan har ett barn med donatorn.

SellmerDiers Spermabank kvoter
Kliniken har antagit interna riktlinjer som begränsar antalet av livsdugliga graviditeter hos kvinnor som bor utomlands, etablerat med sperma från en donator.

Detta innebär att spermier från samma donator maximum kan användas för att skapa 40 barn av kunder som bor utomlands.

Emellertid kommer det att kunna skapas mer än 40 barn genom tvillinggraviditeter, och donatorsperma används för artificiell insemination för flera syskon från samma donator, om kunden redan har ett barn med donatorn.

I would like to help others who do not have the ability to have children without a donor. Quote by Abbott
  Help

TOP
Search donors name... Quit search