SellmerDiers Spermabank - SellmerDiers
0
Your basket 0 items | 0,00

Välkommen till SellmerDiers Spermabank

SellmerDiers Spermabank i Danmark är de enda i världen som har:

  • en worldwide-gräns för antalet av barn, så att de öppna donatorer kan anta förpliktelsen det är att vara öppen donator i framtiden
  • som har en screening för DNA fragmentering av alla givarkandidater
  • har en ny donorkategori, där givarna inte förpliktar sig att ha kontakt med donatorbarnen, men där de tillåter att kliniken kan kontakta om en donatorbarn vill ha kontakt

Se våra donatorer.

My brother and his wife had troubles conceiving. This caused us to talk about the topic in general, and it made me realise that I wanted to help other people, who are in the same situation as them. Quote by Stuart
  Help

TOP
Search donors name... Quit search